Школа української мови та культури у Львові

Фотографії Львова. Панорама Львова

I have never been to Ukraine before so I look forward to going to my parents’ “ridna zemlya”

Дата :Тра-25-2017 Категорія: Блог

“…my parents came to Australia in 1950 after being in a Displaced Persons camp in Germany.
I was born later in a small Australian town so I could only speak Ukrainian at home with my parents. I have never been to Ukraine before so I look forward to going to my parents’ “ridna zemlya” and meeting you and others at the language school.” – such a touching e-mail we have received and decided to write more about this interesting person.

We are happy to introduce you our new student – Andrew Pyrcz from Melbourne, Australia.
Being a teacher of Japanese and English Andrew decided to learn Ukrainian with our Ukrainian Language and Culture School learn-ukrainian.org.ua. He applied for the 2-week intensive course of Ukrainian language and culture “Warm September in Lviv” August, 28 – September, 8 2017. With the aim to be very well prepared for the course he is taking private lessons by Skype now.
Andrew is very open sincere person that is why he was so kind to share the story of his Ukrainian roots with us:
“I’m Andrew, an Australian of Ukrainian descent (закордонний Українець!). This year, I will travel to Ukraine in order to attend the ‘warm September’ intensive course at the Ukrainian Language and Culture School in Lviv. In fact, this will be my maiden trip to my parents’ – and ancestors’ – native land.

Born in Halychyna (Yaroslav), my father actively supported the Ukrainian nationalist liberation struggle of OUN-UPA. My mother, on the other hand, was born in Novohrad-Volynskyi (also the birthplace of Lesya Ukrainka!) and survived the Holodomor as a young girl. When the Nazis invaded Ukraine in World War 2, my parents ended up as ‘Ostarbeiter’ in Germany. After the war finished, they met for the first time in a Displaced Persons’ (DP) camp in the American-controlled zone of Germany. Because they didn’t want to live under the system of imperialistic Soviet Russian communist rule, my parents decided to migrate to Australia from Germany in 1950. Thus it was my destiny to be born later in the quiet country town of Benalla. However, my parents never forgot their native land and culture and always spoke in Ukrainian at home.
Soon, I will prepare for the long, emotional journey back to the land where all my family history originated – Україна”.
Andrew is a very interesting person, his hobby is box, playing trumpet, and history of Ukraine. He have written articles entitled “Stalin and Ukraine’s ‘Holodomor’ 1932-33”, “Hetman Mazepa and the Battle of Poltava 1709”, “The Ukrainian Revolution 1917-21”.
Dear Andrew, you are welcome to Ukraine, the land of your parents!Comments / Коментарі


 1. Юрій Пирч сказав(-ла),

  Можга прочитати українську версію?


 2. Adm+ сказав(-ла),

  Так, звичайно! Дякуємо за коментар.
  Зараз підготуємо і розмістимо переклад.
  Слідкуйте за нашим Блогом!


 3. Adm+ сказав(-ла),

  На прохання наших читачів, подаємо переклад статті про нашого студента з Австралії:
  «… мої батьки приїхали в Австралію 1950-го після перебування у таборі для переміщених осіб у Німеччині».
  Я народився пізніше в маленькому австралійському містечку, тому міг говорити українською тільки вдома з батьками. Я ніколи не був в Україні раніше, тому я з нетерпінням чекаю, коли приїду на “Рідну Землю” моїх батьків і зустрінуся з Вами та іншими людьми у Школі української мови та культури», – такий зворушливий мейл ми отримали на пошту і вирішили написати про автора цього дуже цікавого листа.

  Ми раді представити Вам нашого нового студента – Андрія Пирча (Andrew Pyrcz) з Мельбурна, Австралія. Будучи викладачем японської та англійської, Андрій вибрав для навчання нашу Школу української мови і культури для іноземців learn-ukrainian.org.ua. Він буде брати участь у 2-тижневому інтенсивному курсі української мови і культури «Теплий вересень у Львові» 28 серпня – 8 вересня 2017. Щоби бути якнайкраще підготованим, зараз ось уже 2 місяці він бере приватні уроки української мови по Скайпу.
  Андрій – дуже відкрита щира людина, тому він був такий добрий і поділився з нами історією своїх українських коренів:
  «Мене звати Андрій, я австралієць українського походження (закордонний українець!). У цьому році я приїду в Україну для навчання на інтенсивному курсі «Теплий вересень у Львові» у Школі української мови і культури для іноземців у Львові. Це справді буде моя перша поїздка на рідну землю моїх батьків і предків!

  Народившися в Галичині (Ярослав), мій батько активно підтримував українську патріотичну визвольну боротьбу ОУН-УПА. Моя мама народилася у Новограді-Волинському (на батьківщині Лесі Українки!) і, коли була мала, пережала Голодомор. Після вторгнення нацистів в Україну у Другій світовій війні, мої батьки врешті-решт стали «остарбайтерами» в Німеччині. Коли війна закінчилася, вони вперше зустрілися у таборі для переміщених осіб (DP camp) в зоні Німеччини, яку контролювала Америка. Оскільки батьки не хотіли жити в системі імперіалістичної російської радянської комуністичної влади, то вони вирішили мігрувати з Німеччини до Австралії у 1950 році. Таким чином, була моя доля народитися пізніше в тихому провінційному місті Беналлі. Проте мої батьки ніколи не забували свою рідну землю і культуру, завжди говорили українською мовою вдома.
  Скоро я буду готуватися до довгої емоційної подорожі на землю, де вся моя сімейна історія – в Україну».
  Ендрю дуже цікава людина, його хобі бокс, гра на трубі та історія України. Він пише наукові статті, ось деякі їх назви: «Сталін та голодомор в Україні 1932-33рр.», «Гетьман Мазепа і Полтавська битва 1709», «Українська революція 1917-21рр.».
  Шановний Андрію, ласкаво просимо Вас в Україну, на землю ваших батьків!


 4. Андріи Пирч сказав(-ла),

  ДЖАЗ

  Джаз – це моя пристрасть. Також можна сказати що ця музика не тільки порятунок від стресу життя, а і символом свободи. Авжеж, наприклад, характерною рисою музичної мови джазу є імпровізація. Крім того, джаз дає можливість висловлювати свої різні емоції і ставлення до життя. Отже, я згоден з афоризмом: ‘Джаз – це не стиль, а настрій.’
  Я закохався у звук труби і вирішив навчитися як грати на цьому чудовому інструменті. Пізніше я став членом джаз оркестру. Це дало мені нагоду грати на трубі в різних місцях разом з іншими музикантами. Мої улюблені трубачі, які надихають мене, це Чет Бейкер, Майлс Девіс, Лі Морган, Тіл Броннер, і Том Гаррелл.
  Я не можу уявити життя без джазу!


 5. Андріи Пирч сказав(-ла),

  THE UKRAINIAN DIASPORA IN AUSTRALIA

  Over 30 thousand people of Ukrainian origin live in Australia. The main wave of Ukrainian emigration to Australia began after World War 2 when my parents, like many others, sailed on a ship from Europe.
  Before emigrating, almost all Ukrainians lived in camps for Displaced Persons in Germany. After arriving in Australia, the Ukrainian community quickly organised itself. In Melbourne, for example, Ukrainian migrants built ‘Ukrainian House’, churches, schools, and even a community bank. The Ukrainian community also established the Ukrainian Youth Association, the Ukrainian Scouts and other groups with the aim of preserving Ukrainian culture in faraway Australia.

  УКРАЇНСЬКА ДІАСПОРА В АВСТРАЛІЇ

  Понад 30 тисяч осіб українського походження живуть в Австралії. Головна еміграція українців до Австралії розпочалася після другої світової війни, коли мої батьки, як багато інших, припливли кораблем з Європи.
  Перед еміграцією, маиже всі жили у таборах для переміщених осіб (DP) у Німеччині. Після прибуття до Австралії, українська спільнота швидко згуртувалася. У Мельборні, наприклад, іммігранти з України збудували ‘Народний Дім’, церкви, школи, і навіть громадський банк. Українська громада також заснувала Спілку Української Молоді, Пласт та інші групи з метою зберегти українську культуру в далекій Австралії.


 6. AlexPn сказав(-ла),

  На заході були духовенство упц кп та уапц, Москов. Церкви не було, а називають себе украінською-обман!


Fill in reguest / Заповніть форму