Школа української мови та культури у Львові

Фотографії Львова. Панорама Львова

Transliteratsiia UA – Офiційна транслiтерація українського алфавіту латинкою

Дата :Січ-26-2017 Категорія: Блог

Кабiнет мінiстрів України постaновою від 27 сiчня 2010 р. затвердив офiційну транслiтерацію українського алфавіту латиницею, повідомляє Урядовий портал.

Так, українська буква Aа відповідатиме латинській Aа, Бб – Bb, Вв – Vv, Гг передається латинською Hh, Ґґ – Gg, Дд – Dd, Ее – Eе, Єє – Ye (на початку слова), ie (в інших позиціях), Жж – сполученням Zh zh, Зз – Zz, Ии – Yy, ІІ – Ii, Її – сполученням Yi (на початку слова), i (в інших позиціях), Йй – Y (на початку слова), i (в інших позиціях).

Буква Кк передається латинською Kk, Лл – Ll, Мм – Mm, Нн – Nn, Оо – Oo, Пп – Pp, Рр – Rr, Сс – Ss, Тт – Tt, Уу – Uu, Фф – Ff, ХХ – Kh kh, Цц – сполученням Ts ts, Чч – сполученням Ch ch, Шш – сполученням Sh sh, Щщ – сполученням Shch shch, Юю – сполученням Yu (на початку слова), іu (в інших позиціях), Яя – сполученням Ya (на початку слова), ia (в інших позиціях).

офіційна транслітерація українсього алфавіту

Відтепер буквосполучення “зг” офіційно передається латиницею як “zgh”, на відміну від “zh”, що відповідає українській букві “ж”.

Що ж стосується м’якого знаку та апострофа, то вони латиницею не передаються.

Транслітерація прізвищ та імен осіб і географічних назв здійснюється шляхом відтворення кожної літери латиницею.

Таблиця транслітерації українського алфавіту латиницею

Український алфавіт
Латиниця
Позиція у слові
Приклади написання
українською мовою
латиницею
Аа – Aа
Алушта
Андрій
Alushta
Andrii

Бб – Bb
Борщагівка
Борисенко
Borshchahivkа
Borysenko

Вв – Vv
Вінниця
Володимир
Vinnytsia
Volodymyr

Гг – Hh
Гадяч
Богдан
Згурський
Hadiach
Bohdan
Zghurskyi

Ґґ – Gg
Ґалаґан
Ґорґани
Galagan
Gorgany

Дд – Dd
Донецьк
Дмитро
Donetsk
Dmytro

Ее – Eе
Рівне
Олег
Есмань
Rivne
Oleh
Esman

Єє – Ye -на початку слова
ie – в інших позиціях
Єнакієве
Гаєвич
Короп’є
Yenakiieve
Haievych
Koropie

Жж – Zh zh
Житомир
Жанна
Жежелів
Zhytomyr
Zhanna
Zhezheliv

Зз – Zz
Закарпаття
Казимирчук
Zakarpattia
Kazymyrchuk

Ии – Yy
Медвин
Михайленко
Medvyn
Mykhailenko

Іі – Ii
Іванків
Іващенко
Ivankiv
Ivashchenko

Її – Yi – на початку слова
i – в інших позиціях
Їжакевич
Кадиївка
Мар’їне
Yizhakevych
Kadyivka
Marine

Йй – Y – на початку слова
i – в інших позиціях
Йосипівка
Стрий
Олексій
Yosypivka
Stryi
Oleksii

Кк – Kk
Київ
Коваленко
Kyiv
Kovalenko

Лл – Ll
Лебедин
Леонід
Lebedyn
Leonid

Мм – Mm
Миколаїв
Маринич
Mykolaiv
Marynych

Нн – Nn
Ніжин
Наталія
Nizhyn
Nataliіa

Оо – Oo
Одеса
Онищенко
Odesa
Onyshchenko

Пп – Pp
Полтава
Петро
Poltava
Petro

Рр – Rr
Решетилівка
Рибчинськй
Reshetylivka
Rybchynskyi

Сс – Ss
Суми
Соломія
Sumy
Solomiia

Тт – Tt
Тернопіль
Троць
Ternopil
Trots

Уу – Uu
Ужгород
Уляна
Uzhhorod
Uliana

Фф – Ff
Фастів
Філіпчук
Fastiv
Filipchuk

Хх – Kh kh
Харків
Христина
Kharkiv
Khrystyna

Цц – Ts ts
Біла Церква
Стеценко
Bila Tserkva
Stetsenko

Чч – Ch ch
Чернівці
Шевченко
Chernivtsi
Shevchenko

Шш – Sh sh
Шостка
Кишеньки
Shostka
Kyshenky

Щщ – Shch shch
Щербухи
Гоща
Гаращенко
Shcherbukhy
Hoshcha
Harashchenko

Юю – Yu – на початку слова
іu – в інших позиціях
Юрій
Корюківка
Yurii
Koriukivka

Яя – Ya – на початку слова
ia – в інших позиціях
Яготин
Ярошенко
Костянтин
Знам’янка
Феодосія
Yahotyn
Yaroshenko
Kostiantyn
Znamianka
Feodosiia
_________
Примітка: 1. Буквосполучення “зг” відтворюється латиницею як “zgh” (наприклад, Згорани — Zghorany, Розгон – Rozghon) на відміну від “zh” — відповідника української літери “ж”.
2. М’який знак і апостроф латиницею не відтворюються.
3. Транслітерація прізвищ та імен осіб і географічних назв здійснюється шляхом відтворення кожної літери латиницею.Comments / Коментарі


Fill in reguest / Заповніть форму